Logowanie do systemu

 

Obsługa telefoniczna IVR

System automatycznej obsługi telefonicznej IVR (ang. Interactive Voice Response) dostępny jest pod numerem telefonu 48 627 27 09.

Instrukcja aktywacji kanału IVR znajduje się pod adresem http://www.bsjasieniec.pl/__data/assets/pdf_file/0004/325966/Aktywacja-dostepu-do-kanalu.pdf

Umożliwia on interaktywną obsługę zmiany hasła, odblokowania identyfikatora, blokady dostępu oraz kontaktu z pracownikiem Banku. Usługa dedykowana jest dla użytkowników systemu EBO.

Po połączeniu ze wskazanym powyżej numerem telefonu i wysłuchaniu komunikatu powitalnego, należy z klawiatury telefonu wprowadzić:

 • identyfikator użytkownika EBO zakończony znakiem „ # ”;
 • ustawiony w systemie EBO telekod zakończony znakiem „ # ”;

Następnie z klawiatury telefonu należy wybrać numer dostępnej usługi:

 • 1 – ustaw hasło lub odblokuj identyfikator (EBO);
 • 2 – zablokuj dostęp do kanału www (EBO);
 • 0 – wyjście z systemu (EBO);
 • 9 – kontakt z pracownikiem Banku;

Podczas korzystania z IVR należy stosować się do komunikatów telefonicznych systemu.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
 1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
 2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
 3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsjasieniec.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami: 48 661 35 66

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.